Dovolená Dominikánská republika


Před cestou
Víza
Očkování a nemoci
Celní předpisy
Co koupit na cestu
Okolní země
Kdy jet
Zajímavé akce
Počasí a podnebí
Turistické lokality
Historické lokality
Přírodní lokality
Sportovní lokality
Pobytová střediska
Na co dát pozor
Nemoci, zvířata
Dopravní předpisy
Společenská etiketa
Jídlo a pití
Osobní bezpečnost
Praktické info
Česká ambasáda
Nemocnice, pojištění
Směnárny a banky
Telefony
Int. kavárny
Místní doprava
Kde jíst a pít
Obchody a tržiště
Elektřina, zásuvky
Spropitné
Policie
Společenská etiketa
Kde se tam můžu ubytovat?
Info o možnostech ubytování
Ceny a ubytování
Hotely
Slovníček výrazů
Zajímavosti
Zeměpis
Oblasti
Geografie
Podnebí
Přírodní podmínky
O lidech
O lidech obecně
Náboženství
Národnosti
Další zajímavosti
Sociální uspořádání
Historie
Historie - Kultura
Historie - Politika
Kuchyně
Všeobecné informace
Co nejíst a nepít
Recepty
Hospodářství
Všeobecné info
Průmysl
Zemědělství
Přírodopis
Podnebí
Zvířata
Rostliny
Přírodní podmínky
  Dominikánská republika - navigace  
zájezdy Dominikánská republika Hotely a ubytování Dominikánská republika
Last minute Dominikánská republika Informace Dominikánská republika
Víza Dominikánská republika Fotogalerie Dominikánská republika
Mapy a průvodce Dominikánská republika Recenze hotelů Dominikánská republika
Diskuze Dominikánská republika Okružní plavby Dominikánská republikaDominikánská republika

 --> Chcete se o zemi něco dozvědět? --> Kdo tu žije? - o lidech

Obecné informace-->NáboženstvíNárodnostiSociální uspořádání
Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  

Informace

Asi 98% Dominikánců se hlásí k římskokatolické víře, ale co se týče jejího praktického uskutečňování, jsou víceméně vlažní. Mše nemívají vysokou návštěvnost a jejich rituály se liší od zažité praxe ortodoxních příslušníků této církve. Dominikánci obvykle ignorují jakékoli církevní rady, dotýkající se otázek každodenního „světského“ života, protože se domnívají, že se v tomto církevní představitelé nevyznají. Také projevy víry na veřejnosti jsou limitované a formální. V zemi se také vyskytují menšiny židů a protestantů.
Voodoo
Zaprvé si musíme nejdříve uvědomit jednu věc – voodoo je náboženství jako každé jiné. Většina haitských imigrantů, kteří přicházejí do Dominikánské republiky legálně či nelegálně, praktikuje vúdú. Většinou tajně, protože jak vláda, tak většina obyvatel, považuje toto náboženství za pohanské. Voodoo je tedy náboženství, které se praktikuje na Haiti, ale vzhledem k velkému počtu Haiťanů žijících v Dominikánské republice, tvoří nezanedbatelnou součást života lidí žijících v Dominikánské republice. Už španělští kolonizátoři toto náboženství zakazovali a považovali za pohanské, chyba byla však také v jeho špatné interpretaci. Název vúdú (voodoo) se poprvé objevil na Haiti v 18. století, kam byli sváženi otroci z oblasti Konga v západní Africe. Původ slova vúdú je sporný, vědci předpokládají, že pochází z jazyka kmene Fonů, kde vú znamená náhled a dú neznámo. Slovo vúdú by proto mohlo být něco jako pohled do neznáma. Voodoo není jen sekta spojená s černou magií, je to opravdové náboženství s pevně stanoveným řádem, které v součastné době vyznává okolo 60 milionů lidí!
I vyznavači voodoo mají svého nejvyššího boha, ten je však tak mocný a nedostižitelný, že se při rituálech většinou obrací k bohům nižším – loa. Za tajemnými a strašidelnými rituály stojí jen jedno – naklonit si jak zlé, tak dobré síly. Účastníci rituálů, kteří upadají do transu při zvucích bubnů a konzumaci omamných bylin, mají za úkol nakrmit loa a tím získat jeho přízeň, připravit se na přijetí Ducha. Každý bůh je vyvoláván jiným rytmem hudby, zpěvů a bubnování. Když se začne bubnovat, ceremonie začala.
Většina lidí, pod vlivem médií a filmů, nahlíží na voodoo jako na zlo. Je to velká škoda, protože všechno má dvě strany, jak zlou, tak dobrou. voodoo bylo odjakživa opředeno děsivým tajemstvím a tajemné věci člověka odjakživa děsí. Lidé vyznávající voodoou nejsou fanatici, jak by si mohla většina z nás myslet. Voodoo berou velice vážně i velmi inteligentní lidé.

Nejzákladnější pravidla voodoo:
- Příznivci voodoo vyznávají jednoho boha – Bondye.

- Jsou zde tři důležité kategorie duchovních bytostí:
Loa – různí duchové, kteří představují hlavní síly světa – ďábla, boha, rozmnožování, bohatství, zdraví – každodenní aspekty života.
Loa ovlivňují lidi na zemi.
Loa jsou ve spojení s lidmi, při náboženských obřadech jim předávají vzkazy a dokáží způsobovat jak zlo, tak dobro.
Dvojčata - tajemný a spíše mystický soubor protichůdných sil – dobro a zlo, štěstí a smutek, láska a nenávist….Pokud se jim při náboženských obřadech projevuje úcta, pomáhají žít lepší život.
Smrt - zejména duše zemřelých příslušníků každé rodiny. Opomíjení duchové mohou být velmi nebezpeční, oslavovaní duchové rodině pomáhají.

- Klíčovým aspektem voodoo je léčení nemocných lidí. Tyto uzdravující ceremoniály tvoří asi 60% všech voodoo ceremoniálů. Léčí se za pomocí bylin a duchů loa.

- Kněží mohou být jak muži (hougan) tak ženy (mambo).
Jejich funkce jsou – uzdravování, vyvolávání a upokojování duchů, předpovídání budoucnosti a snů, kouzlení a ochraňování, připravování nápojů a lektvarů pro různé účely. Za tyto rituály si mohou šamané nechat zaplatit, ale není to podmínkou.

- Další charakteristikou voodoo jsou „bohoslužby“, náboženské obřady.
Provádějí se většinou venku, pod neupravenou střechou. Řídí je kněz (i žena). Absolutní nezbytností jsou bubny a tanec. Tyto obřady jsou společnou záležitostí, nepodílí se na nich pouze kněží, ale všichni zúčastnění. Při většině obřadů se s lidmi spojí loa. Na čas převezme vládu nad vybraným lidským tělem. V tu chvíli opouští „duše“ člověka. Zůstává jeho tělesná schránka, která je v tu chvíli vlastně propůjčena duchovi. Jestliže duch mužského pohlaví vstoupí do ženy, je po dobu obřadu „on“ ne „ona“.
Při každém rituálu se přinášejí zvířecí oběti. Zabitím zvířete se uvolňuje jeho život (duše). Duchové, kteří jsou unavení z řešení problémů a řízení světa si tento život odchytí a tímto způsobem se omlazují.
Existuj dva druhy voodoo:
Rada – což je voodoo založené na rodinných bozích, je to relativně mírumilovné a šťastné.
Petro – v některých oblastech zvané také Congo. Je to černá magie, voodoo rozzlobených a odporných duchů. Právě při provozování tohoto voodoo se pořádají sexuální ogrie, vytvářejí zombi a způsobuje smrt. Je nutné si ale uvědomit že Rada voodoo (pozitivní, mírumilovné) vyznává asi 95% příznivců voodoo, ne-li více. Právě z Petro pocházejí všemožné děsuplné historky, avšak vyznavačů tohoto negativního voodoo je poměrně málo. Petro voodoo není pravé voodoo, ale existuje.
Voodoo analyzuje člověka, který se skládá ze dvou duchů a těla.
Ti-bon-ange (malý anděl) je něco jako svědomí a gros-bon-ange (velký anděl) můžeme chápat jako duši, i když duše ve voodoo je od těla mnohem více oddělena.

- Klíčové termíny voodoo
Hounfo – farníci z jedné oblasti, kteří jsou pod vlivem kněží (houngan nebo mambo).
Govi – malá hliněná láhev, ve které se může zachránit gros-bon-ange zemřelého. Po té, co člověk zemře, gros-bon-ange sestoupí pod vodu. Rok a den poté se vrátí a příbuzní mohou duši vyvolat. Bohužel je to ale poměrně náročný obřad, vyžaduje velké obětní dary, většinou krávu.
Serviteurs – opravdoví vyznavači voodoo.
Ason – magické chrastítko kněžích
Leva tet (mytí hlavy) – zahajovací ceremonie pro otroky, kteří byli poprvé navštíveni duchem.
Převzetí ason – finální ceremonie před tím než se člověk staně houngan nebo mambo. Velmi utajovaná ceremonie.
Verve – ceremoniální kresby vytvořené v mouce
Paristyle – voodoo chrám
Poto mitan – centrální hlavní sloup nebo kůl voodoo sloupořadí. Představuje střed vesmíru a všichni tanečníci tančí okolo něj.
Les Invisibles – všichni duchové
Les Mysteries – duchové samotní nebo tajné znalosti (konesans).
Křižovatka – centrální symbol voodoo. Je to místo, kde se setkávají dva světy – duchovní a pozemský. Všechny rituály, i ozdravné, začínají poděkováním tomuto symbolu.

- Hlavní duchové voodoo pantheonu
Legba – starý muž, který je přechodem mezi dvěma světy, světem pozemským a duchovním. On je počátkem života. Jedním z jeho symbolů je slunce. Je zdrojem obnovy a jeho symbolem je také penis.
Kalfu (křižovatka) – v Petro voodoo je protějškem Legba. Je duchem noci a počátkem temnoty. Jeho symbol je měsíc. Může být usmířen, ale je bohem nebezpečným.
Papa Ghede – bůh smrti a vzkříšení. Je velmi komický a působí eroticky.
Dumballah – obrázek otce. Je zdrojem míru a pokoje. Pokud sestoupí do člověka, je mu nabízeno vejce. Je milován a vyhledáván. Doprovází ho jeho manželka Aida.
Agwe – vládce moří. Oslavován zejména lidmi, kteří bydlí blízko moře.
Ogoun – bojovník, dnes také moc a síla politiků. Oběť
Erzulie – matka země. Duch lásky a krásy. Nejvíce milovaný duch, umí věštit ze snů.


Voodoo je kritizováno zejména cizinci. Většinou proto, že ho považují za černou magii. Je to samozřejmě nesmysl, pokud vyznáváte Rada voodoo. Těžší je vysvětlit Petro. Ve voodoo neexistují žádní ďáblové, ale Petro „pěstuje“ zlo a zlé duchy. Mnoho nenáboženských stránek voodoo, které jsou kritizovány, vychází především z ohromujícího fatalismu. Život prostě ovlivňují duchové a nemá cenu jim odporovat nebo se osudu bránit. Cokoliv se stane, je zapříčiněno těmito duchy. Jestliže chce člověk cokoliv ve svém životě změnit, musí se nejprve zeptat loa. Musíme si však položit otázku: Je to voodoo, co způsobuje fatalismus obyvatel Haiti nebo je to to minulost africko/haitských obyvatel, která je přivedla k voodoo fatalismu?

Průvodci a mapy


Dominikánská...
Dominikánská republika
20 Kč
Dominikánská...
Dominikánská republika
149 Kč

© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy
Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz