Hongkong


Informace

Vízum: NE (do 90 dnů pobytu)

Občané ČR, kteří cestují do Hongkongu, musí mít cestovní pas, jehož platnost je minimálně o 3 měsíce delší než uvažovaný pobyt v zemi.
Občané ČR nepotřebují při turistických a dalších cestách, jejichž účelem není výdělečná činnost, vízum pro vstup a pobyt na území Hongkong SAR do 90 dní. Četnost cest a kumulovaná délka pobytu není omezena. Změnu účelu pobytu lze v Hongkong SAR získat jen v odůvodněných případech.

Víza a povolení k delším souvislým pobytům a ostatním účelům (např. zaměstnání, studium, podnikání apod.) vydává:
Hong Kong Immigration Dept.
Immigration Tower, 7 Gloucester Rd.
Wan Chai
Hong Kong

Příslušnou žádost (jde celkem o 82 druhů víz a povolení) je možno podat:
a) osobně na Hong Kong Immigration Dept.
b) v písemném styku na Hong Kong Immigration Dept.
c) na Immigration Section úřadu vlády Hong Kong SAR v Pekingu
d) prostřednictvím místního sponzora (např. potenciálního zaměstnavatele)
e) cestou ZÚ ČLR

UPOZORNĚNÍ: Víza udělená pro vstup do HKSAR nelze použít k cestě do ČLR a naopak.

Přihlašovací povinnost, ani jiná forma registrace neexistuje.


Potřebujete vízum?

Víza do této země naše kancelář nevyřizuje, nebo nejsou pro občany ČR potřeba.