Island


Informace

Vízum: NE

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území Islandu bez zvláštních omezení, a to na základě platného cestovního dokladu nebo platného občanského průkazu. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě na Island jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, vydávané od roku 2000, pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).

Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

Pro vstup a pobyt na území Islandu není pro občany ČR požadováno vízum.

Generální konzulát Islandské republiky
Karlova 20, Praha 1
110 00
tel: 222 221 218
fax: 222 221 419
e-mail: thorir@mbox.vol.cz
Provozní hodiny úřadu 09.00 - 16.00 /Po-Pá/

Velvyslanectví Islandské republiky
Naglergasse 2/8, Vienna
1010
tel: 00431-533 27 71
fax: 00431-533 27 74
e-mail: icedel.vienna@utn.stjr.is
web: www.iceland.org/at
Provozní hodiny úřadu 09.00 - 16.00 /Po-Pá/

Potřebujete vízum?

Víza do této země naše kancelář nevyřizuje, nebo nejsou pro občany ČR potřeba.