Island


Informace

Faxovat můžete z veřejných telefonních stanic a nebo z faxové služby společnosti Síminn nebo i z většiny pošt.