Island


Informace

Plnoletost občanů je podle zákona stanovena podle toho, k jakému účelu je vyžadována. Občan tu může podepisovat pracovní smlouvu od 15 let, uzavřít manželství od 17 let, nakup alkoholických nápojů je povolen od 19 let. Volba do zastupitelských orgánů je povolena občanovi od 20 let a řídit automobil smí občan Islandu od 16 let.

Ženy získaly volební právo v roce 1908. V posledních 16 let byla prezidentem islandu žena, žena je také předsedkyně parlamentu a nejvyššího soudu.
V říjnu v roce 1975 byla vyhlášena všeobecná ženská stávka a vznikla Strana žen.
Na Islandu je stroprocentrní gramotnost. Většina místních obyvatel mluví anglicky a německy. Díky tomu také najdete na Islandu v knihkupectvích mnoho knih v cizích jazycích.
Možná proto, že se na Islandu rodí velký počet postižených dětí než jinde v Evropě, chovají se k nim ostatní velmi vstřícně, mile, ochotně a citlivě. Stát postižené zaměstnává přednostně.