Island


Informace

Důležitá je výroba hliníku a těžba diatomitu, výroba zařízení potřebného k rybolovu a zpracování ryb. V posledních letech se rozvinula i informační technologie a počítače.
Na vysoké úrovni je využívání vodní a geotermální energie.

Klíčovým odvětvím na Islandu je rybolov a zpracování ryb, především tresky a sledě. Úlovek za rok činí asi 1,5 mil tun. Vyváží se hlavně ryby a rybí konzervy, výrobky denní spotřeby Islanďané dováží.