Island


Informace

Oblast Severního Atlantiku má mírné, vlhké a teplé klima. Přes svoji severní polohu má Island mírné klima, které způsobují teplé vody Golfského proudu. Vlivy Golfského proudu lze sledovat zejména na jižním a západním pobřeží Islandu. Míšení chladných a teplých mořských vod má za následek vznik vydatných dešťů. Množství srážek přitom klesá přibližně směrem od jihozápadu na severovýchod.
Léto je tu jen dva měsíce a to v červnu a červenci.