Omán


Informace

Pokud jde o běžné předměty jako jsou fotoaparáty, videokamery, počítače, apod. neplatí v Ománu žádné specifické předpisy. Pokud jde o alkohol, cestující jiného než islámského vyznání mohou letecky dovézt jednu láhev alkoholu (jedná se o přistání na mezinárodním letišti v Seebu). Při cestě po souši není dovoleno dovézt žádný alkohol. Cestujícím do Ománu je povoleno přivézt přiměřené množství cigaret nebo tabáku.
Zakázán je dovoz opia, narkotik, pornografických a erotických materiálů, dovoz politicky nebo nábožensky citlivé, případně antiislámské literatury, dovoz čerstvých potravin a izraelské měny. Všechny uvedené položky podléhají přísné cenzuře s patřičným postihem na základě islámského práva – šaríji. Pokud jde o dovoz zbraní a střeliva, je povolen v omezeném množství pouze na základě předem vydané zvláštní licence.
V případě dovozu zvířat je nutné disponovat mezinárodním veterinárním osvědčením a potvrzením o očkování proti vzteklině.