Omán


Informace

Abychom se v Ománu – a také v ostaních arabských zemích – vyhnuli nepříjemnostem a společenským faux pas, je vhodné řídit se některými zásadami, a to i přesto, že Ománci jsou pokud jde o postoj vůči cizincům velmi tolerantní.

Zásady společenského chování lze shrnout do několika základních bodů:
- pokud do místnosti vstoupí osoba, povstat
- pokud vstupujeme do místnosti, podáme všem přítomným ruku, ženě ji nepodáváme, dokud ona sama ji nenabídne (pozor muži – ortodoxní Muslimové, ruce ženám nepodávají nebo si ji nejprve otřou – s ohledem na víru se nesmí dotknout ženy, která není členem rodiny
- nikdy, zejména při sedání, neukazujeme nikomu chodidla nohou nebo podrážky
- nikdy nejíme levou rukou, ani nikomu nic levou rukou nepodáváme
- jednáme vždy mile a klidně (i když nás někdo rozčílí), nenecháváme průchod vášním, trpělivost je vždy ceněna
- slůvko “děkuji” má v arabském světě trochu jinou pozici než je u nás zvykem, lépe řečeno více než dík jsou ceněny konkrétní činy a projevy díků. Souvisí s tím např. i to, že u placených služeb (nosič zavazadel, apod.) se nikdo nepodiví nepoděkujeme-li – není to očekáváno.
- je – li nám nabídnuta káva, je nezdvořilé odmítnout, zrovna tak, jsme – li hostiteli, neměli bychom zapomenout kávu nabídnout. Vypít více než tři šálky kávy je rovněž považováno za nezdvořilost
- pozor na fotografování osob – pouze se svolením