Omán


Informace

Z celkového počtu 2 100 000 obyvatel Ománu je 500 000 přistěhovalců. Patří mezi ně početná skupina indických obchodníků v Muscatu, dále, zejména v severních oblastech obyvatelé perského původu a v neposlední řadě jsou to obyvatelé ze zemí Blízkého východu, zejména pak z Palestiny, Jordánska a Sýrie.
Určitou část přistěhovalců tvoří např. také Britové, Američané a Australané. Zvláštní a dnes již málopočetnou skupinou obyvatel jsou Beduíni. Jedna skupina žije v oblasti písečných dun Wahiba, další skupinou jsou tzv. Jabalis, kteří obývají hory v Dhofarské oblasti a v zimním období se stěhují na pobřeží.
Samotní Ománci jsou Arabové i když s ohledem na rozsáhlou obchodní činnost oblasti v minulosti byly běžné sňatky ománských Arabů s příslušníky např. afrických etnik.
Pokud jde o procentuální zastoupení významných etnických skupin v Ománu, tvoří 82% populace Arabové, 4% Belúčové (Belúčistán je historická oblast na území Afghánistánu a Pákistánu), 3% Peršané a 2% Pákistánci.


Zajímavé odkazy

Mapa hustoty populace