Omán


Informace

Obyvatelé Ománu si, s výjimkou hlavního města Muscatu, a to ještě pouze jeho části, zachovávají tradiční způsob života, jehož těžištěm je – většinou početná – rodina a úzké vztahy uvnitř jednotlivých rodinných klanů. S tím souvisí i skutečnost, že sňatky osob z různých klanů nejsou příliš časté. Zvláštní kapitolou jsou beduínské kmeny žijící ve vnitrozemí, které žijí naprosto izolovaně od zbytku společnosti. V zásadě lze říci, že pokud jde o civilizační pokrok, vybírají si z něj Ománci to, co uznají za vhodné a nedopustí, aby nežádanou měrou ovlivňoval způsob jejich života. Pro sociální sféru současného Ománu je charakteristické postupné nahrazování přistěhovaleckých pracovních sil Ománci.