Omán


Informace

Striktní zákony zakazují lovení zvěře a mnohé druhy jsou tu státem chráněny. Bylo založeno několik přírodních rezervací právě na ochranu živočišných a rostliných druhů. Mezi ohrožené druhy tu patří například pouštní liška, divoká kočka, gazela, leopard apod.
Mořská voda je kolem ománského pobřeží poměrně teplá, proto tu žije 22 druhů delfínů a velryb. Omán je členem mezinárodní organizace na ochranu velryb. Bylo založeno také několik želvích útulků například na ostrově Dimaaniyat.


V Ománu žije mnoho zvířat uzpůsobených životu v tvrdých podmínkách pouště. Kromě velbloudů a koz, které jsou nejčastěji k vidění, sem patří např. písečná kočka, písečná liška (fenek) či zvláštní druhy zajíce. Také moře u Ománu oplývá bohatým životem, ať už se jedná o různé druhy exotických ryb (např. kanic), žraloků nebo delfíny. Na území Ománu se nachází také několik míst, kde hnízdí vzácné želvy (tato místa patří mezi četné rezervace, jejichž budování a správě věnuje vláda mimořádnou pozornost).
A v neposlední řadě je to mnoho druhů ptáků, v sezóně je to až 400 druhů, které je možno zde spatřit během jejich cesty mezi kontinenty – je to např. včelojed, kormorán a mnoho dravých ptáků.
Mnoho z místních zvířat patří mezi ohrožené státem chráněné druhy a ománské vládě se daří jim zajišťovat podmínky k přežití. Je to např. písečná kočka, zdejší druh rysa, Gordonova divoká kočka nebo zvláštní druh pouštního kura či arabský jednorožec. Z dalších je je možno jmenovat zvláštní druh divoké kozy – tzn. arabského tahra, hyeny, vlky, leopardy a gazely. Z ptáků je to pak sokol šedý, který v Ománu pravidelně hnízdí v období od dubna do května.


S ochranou vzácných druhů zvířat souvisí zřízení četných rezervací na území Ománu, z nichž nejvýznamější jsou Arabian Oryx Sanctuary a Ras Al-Jinz Sanctuary.

Nebezpečná zvířata
V Ománu až na výjimky nehrozí kontakt se životu nebo zdraví nebezpečnými živočichy. Opatrnost je nutné zachovávat pouze ve spojitosti se štíry, jejichž kousnutí může zapříčinit zdravotní problémy, někdy i smrt. Zásadně nesaháme pod kameny a do děr, kde se mohou vyskytovat, před spaním prohlédmeme spacák, před obutím vyklepeme boty.

Relativně nebezpečné může být také setkání se zmijí rohatou, která se vyskytuje v horách a ve wádích. V inkriminovaných místech vždy nosíme uzavřenou obuv, ponožky a dlouhé kalhoty. Nesaháme pod kameny a do děr. Kousnutí tímto hadem způsobí spíše než smrt zdravotní komplikace, je nutné zajistit co nejdříve lékařskou pomoc a podat sérum.

Opatrnost je nutné zachovat také při koupání, neboť v pobřežních vodách se mohou vyskytnout žahavé medúzy.