Nizozemsko


Informace

Vízum: NE

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, vydávané od roku 2000, pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).

Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Pro vstup na území Nizozemských Antil a Aruby je nutný cestovní pas, vízum k pobytu do 90 dnů není potřeba.

Občan ČR je oprávněn / nikoliv povinen / si požádat o povolení k pobytu pro občany EU, které dokazuje, že žadatel je v Nizozemsku legálně.

Pokud občan EU / tedy i ČR / hodlá pobývat na území Nizozemska déle než 4 měsíce v průběhu 6 měsíců, je povinen se zaregistrovat na místním/ městském úřadě v místě svého předpokládaného pobytu. Rovněž by měl mít pro dobu pobytu zaplaceno zdravotní pojištění.


Velvyslanectví Nizozemského království
Gotthardská 6/27, Praha 6 - Bubeneč
160 00
tel: 233 015 200
fax: 233 015 254
e-mail: nlgovpra@ti.cz
Provozní hodiny úřadu 09.00 - 13.00 14.00 - 17.00

Konzulární oddělení
Consular Section
tel: 233 015 260
fax: 233 015 256
e-mail: nlgovpra@ti.cz
Provozní hodiny úřadu 09.00 - 12.30Potřebujete vízum?

Víza do této země naše kancelář nevyřizuje, nebo nejsou pro občany ČR potřeba.