Peru


Informace

Vízum: NE (turistické do 90 dnů pobytu)

Vízum pro pobyt v Peru není pro české občany nutné. Délka pobytu nesmí přesáhnout 90 dnů.

Druhy peruánských víz:
a) turistické - není zapotřebí
b) obchodní - až na 90 dní
c) studentské - až na 90 dní
d) pro novináře - až na 90 dní
e) tranzitní - na 2 dny, možné jeho prodloužení až na 15 dní

V případě obchodního víza je požadováno předložení dokumentu vydaného obchodními komorami nebou soukromými podnikatelskými sdruženími země cestujícího, kterýž je dokladována zamýšlená komerční či podnikatelská aktivita cestovatele v rámci jeho pobytu v Peru. Při odjezdu ze země je nutno předložit potvrzení o zaplacení daní z případného zisku nebo učinit písemné místopřísežné prohlášení, že v době působení držitele obchodního víza v Peru nevznikly u tohoto subjektu žádné daňové či jiné závazky vůči peruánskému státu.
Pro vydání studentského víza je kromě pasu nutné potvrzení vzdělávacího zařízení v Peru, kde bude dotyčný studovat.

Při vstupu (buď na hraničním přechodu nebo již na palubě letadla) obdrží každý cizinec tzv. "vstupní lístek" (Tarjeta de Embarque/Desembarque), jehož dvě části je nutno vyplnit. Úředník pasové kontroly obě části orazítkuje a druhou část vrátí cestovateli, kterou tento odevzdá při výjezdu ze země. V případě odcizení nebo ztráty se záležitost řeší administrativním poplatkem.

Přihlašovací povinnost do 90 dnů pobytu není zavedena, v případě delšího pobytu je třeba se přihlásit na místně příslušném migračním úřadu a požádat o prodloužení víza.

Při výjezdu z Peru je nutno předložit “výstupní lístek” a při použití letiště je třeba zaplatit letištní poplatek, který v případě mezinárodních letů činí 28 USD a u letů vnitrostátních 5 USD.


Důležité adresy

Velvyslanectví Peruánské republiky (Ambasáda)
Adresa: Muchova 9 , Praha 6 , 160 00 , Dejvice Kontakt: Tel.: 224 316 210, 224 315 741 Fax: 224 314 749 embaperu.praga@post.cz
Provozní hodiny úřadu: 09.00 - 17.00 /Po-Pá/


Potřebujete vízum?

Víza do této země naše kancelář nevyřizuje, nebo nejsou pro občany ČR potřeba.