Filipíny


Informace

Povrch Filipín je ze ¾ hornatý. Horské systémy postupují poledníkovým směrem přes hlavní ostrovy. Na Luzonu jsou to Centrální Kordillery, složené převážně z granitů, pískovců a břidlic. Ve střední části ostrova se rozkládá Manilská rovina, kterou ohraničují Západní a Východní Kordillery.
Ostrov Mindanao je podél východního pobřeží lemován souvislým horským hřebenem a ve vnitrozemí jsou izolované sopky – Apo(2965m), Dipolog(Dapiak 2560m). Ostrovy Negros, Cebu a Leyte jsou prostoupeny pásovými pohořími, Samar, Masbate a Bohol mají povrch tvořený plošinami.