Filipíny


Informace

Podle ústavy z roku 1987 je hlavou státu prezident, který má nejvyšší výkonnou moc a je volen pouze ne jedno šestileté období. Jmenuje vládu, jejíž složení předkládá ke schválení nejvyššímu zákonodárnému orgánu – dvoukomorovému Kongresu. 250 členů Sněmovny reprezentantů je voleno regionálně na tři roky a 24 senátorů celostátně nejvýše na dvě šestiletá funkční období. Značnou autonomii má místní správa, jejíž základní jednotkou se na základě Marcosovy reformy stala opět barangay.

Filipíny se dělí na 77 provincií. Každou provincii řídí guvernér. Provincie se dále dělí na 16 větších regionů a každý region má svou radu.

Značnou autonomii má místní správa, jejíž základní jednotkou se na základě Marcosovi reformy stala barangay. Barangay jsou vesnické komunity.

Nejvyšší soudní moc má nejvyšší soud v němž zasedá 14 soudců.

Na Filipínách je dovolen trest smrti.

Na Filipínách se objevuje několik sepataristických skupin.


Správní členění: 77 provincií
Státní zřízení: republika
Forma vlády: prezidentská
Hlava státu (2001): Gloria Macapagal – arroyo
Předseda vlády (2001): Gloria Macapagal - arroyo
Členství: OSN, ASEAN, APEC
Vyhlášení nezávislosti: 1946