Singapur


Informace

Singapurská vláda se vždy snažila podporovat svou zemi, jakožto multikulturní národ, v němž žijí tři rasové skupiny v naprosté rovnoprávnosti a harmonii a zároveň si uchovávají svou vlastní identitu. Ne vždy se však podařilo obhájit rovnoprávnost, jelikož mezi obyvateli těchto skupin existuje poměrně výrazný rozdíl v bohatství a početní síle; i přesto zde více či méně vládne rasová harmonie, což je v mnohých jiných zemích obrovský problém.
Jednotlivé městské části si zachovávají svůj charakter - například v Čínské čtvrti uvidíte převážně Číňany, v Malé Indii zase Indy. V podstatě je obyvatelům Singapuru ale jedno odkud pochází a jakou mají barvu pleti. Důležité je, aby se jim dařilo.

Číňané se v této oblasti, známé pod názvem Nanyang (čínský název pro jihovýchodní Asii), usadili již ve 14. století. Později docházelo ke stále častějšímu přílivu čínských imigrantů, kteří odcházeli za prací a vidinou lepšího života - zanedlouho poté zde vybudovali své vlastní osady a vesnice, které zakládaly nejrůznější čínské organizace, v nichž záleželo na rodinném klanu, nářečí a zaměstnání. Jakmile dorazili noví přistěhovalci, byli začleněni do takovýchto skupin, dostali práci a ubytování. Až do 19. století zaujímaly tyto organizace výsadní postavení v čínské společnosti a byly dokonce silnější a mocnější než koloniální nadvláda. Nicméně, později se začaly rozpadat a v současnosti tvoří jen skupiny kriminálních gangů.

Malajci - původní obyvatelé Singapuru, tvoří nejpočetnější rasovou skupinu, která obývá území od Malajsie, přes Indonésii až k Filipínám. Mnoho z nich přišlo z malajského poloostrova, někteří též z Jávy či ostrovů Riau a Sulawesi. Singapurští Malajci vyznávají islám, který v jejich životech zaujímá významné místo – byl přivezen arabskými a indickými kupci, ovšem i přesto jsou v malajské kultuře stále znatelné vlivy předislámského hinduismu. Např. typická loutková stínohra vypráví příběhy z hindských eposů Ramayana a Mahabharata. Malajci jsou velice pohostinní, milí, se smyslem pro rodinu a lidskou společnost; tzv. kampung, neboli vesnice, patří k nejdůležitějším životním hodnotám.
V polovině 19. století se zde začali objevovat Indové – ačkoli někteří Singapurem jen projížděli a směřovali dále, většinou do Malajsie, mnozí se tu usadili a začali pracovat na obrovských plantážích, které spravovali Britové.
V Singapuru připadá na indickou populaci zhruba 60 % Tamilců, 20 % obyvatel z jižní provincie Kerala a zbytek tvoří Bengálci, Pandžábci apod. Většina Indů vyznává hinduismus, velké množství též islám, ostatní se řadí k sikhům, parsisům, křesťanům a buddhistům.