Singapur


Informace

Singapur, dále Tchaj - wan, Korea a Hong Kong patří do skupiny tzv. asijských tygrů - „nově industrializovaných zemí“. Již více než 20 let zaznamenávají fenomenální růst ekonomiky, v průměru o 9 % za rok (ačkoli v roce 1998 došlo k jejímu snížení, zhruba na - 2% v důsledku krize v jihovýchodní Asii). Nicméně, stále vykazují rozpočtový přebytek, nízkou inflaci, apod.
Singapurská ekonomika závisí především na obchodě, bankovnictví, turistickém ruchu, lodní dopravě a rozvoji lehkého průmyslu; nachází se zde též obrovské rafinérie na těžbu a zpracování ropy – zaujímá důležité postavení v regionu, a přístav, úzce spjatý s Hong Kongem, patří k nejrušnějším na světě.
Pro mnoho západních států, kterým vzrůstá zahraniční dluh, snižuje se dovoz a naopak zvyšuje vývoz, znamená Singapur typický model ekonomiky s volným trhem. Ovšem není tomu tak. Singapur je přesně, striktně organizovanou ekonomikou v japonském stylu. Vláda udává směr a cíl jednotlivých průmyslových odvětví, v podstatě jim říká, co mají a nemají dělat, apod. Ačkoli podporuje volný trh, nechává si místo k intervenci v jakoukoli dobu, např. v roce 1985 uzavřela na tři dny singapurskou burzu, poté co největší společnost, Pan Electric Industries, šla do konkurzu.
Výsledkem jejího zasahování do ekonomiky je The Monetary Authority of Singapore (MAS), která funguje především jako centrální banka a regulátor finančního trhu, podporuje udržitelný ekonomický růst a zajišťuje stabilitu finančních odvětví. Singapurský finanční trh je největší v Asii a tvoří 25 % státního příjmu - vláda se proto rozhodla, přesunout část obchodních aktivit do jiných asijských států, zejména do Indie, Číny, Indonésie a Vietnamu, kde jsou levné pracovní síly, ovšem i přesto jedná velmi opatrně. Prohlašuje, že se snaží o to, aby se Singapur stal první rozvinutou zemí v tropickém pásmu, přestože většina obyvatel ji už za rozvinutou považuje.


Zajímavé odkazy

Odkaz na stránky singapurské vlády