Slovinsko


Informace

Slovinsko je převážně hornatý a kopcovitý stát. Okolo 90 % povrchu přesahuje hranici 300 m nad mořem. Lesy pokrývají více jak polovinu země, jsou opravdu panensky čisté. Více lesů je jen ve Finsku a Švédsku (v Evropě).
Slovinsko je jedna z nejzelenějších zemí Evropy. Zemědělské půdy zaujímají asi 43 % veškeré půdy. Jsou to hlavně pole, sady, vinice, pastviny a další.
Největšími řekami jsou Sáva s přítoky Savinja, Krka a Sotla; Soča s přítoky Vipava a Idrijca. Na jihu protéká řeka Kolpa. Slovinskem protékají také řeky Dráva a Mura. Zvláštností jsou ponorné řeky i říčky, např. Pivka nebo Ljubljanica, která pramení v Chorvatsku u Prezidu jako potok Trbuhovica, později se objevuje jako Obrh u Lože, Stržen u Cerknice, Rak u Rakeku, Unica u Planiny a konečně jako Ljubljanica u Vrhniky.

Ve Slovinsku je jen málo přírodních jezer, nejznámější jsou alpská jezera ledovcového původu (Bohinjské, Bledské, Triglavská jezera).
- odkaz : 11421
Cerknické jezero je světovým unikátem: voda je v něm jen na podzim a v zimě, v létě a na jaře jezero vysychá.
Jezera umělá jsou především využívána k výrobě elektřiny, k rekreaci a sportu. Slovinsko má těchto jezer velký počet.

Na území státu se stýkají čtyři velké reliéfní celky: Alpy (30 % území), Panonská nížina (30 %), Dinárské pohoří (30 %) a Středozemní oblast (10 %). V alpské oblasti je 28 vrcholů vyšších než 2 500 m. Nejvyšší horou je Triglav (2 864 m).

Ve všech částech země můžete najít krasová území, nejkrásnější jsou v Alpách, Krasu a Dinárském pohoří.
Je registrováno 6 599 krasových jeskyní, z nichž 20 jich je přístupných veřejnosti (nejznámější Škocjanske jame a Postojnska jama)