Brazílie


Informace

Vízum: NE

Občané České republiky, kteří jsou držiteli platného cestovního pasu, mohou od 3. října 2005 vstupovat na území Brazilské federativní republiky bez víz za účelem pobytu, který nebude trvat déle než 90 dnů a nebude sloužit výdělečné činnosti. Tato doba může být prodloužena za předpokladu, že celková doba pobytu nepřesáhne 180 dnů v jednom kalendářním roce.

K cestě do Brazilské federativní republiky potřebují čeští cestovatelé platný cestovní pas s minimální platností šest měsíců, leteckým dopravcem je vyžadována zpáteční letenka.

Přihlašovací povinnost za turistu automaticky vyřizuje hotel. Pokud doba pobytu překročí 30 dnů, je turista povinen ohlásit svůj pobyt na Federální policii. Pokud tak neučiní, a zažádá si o prodloužení pobytového víza, vystavuje se nebezpečí finanční pokuty, dokonce může být i vykázán ze země.

Současně je zapotřebí při cestách do okolních států (kromě letecké přepravy) dbát na zajištění výstupního razítka brazilských pohraničních orgánů do cestovního pasu a odevzdání druhé části hraniční průvodky, kterou každý cestovatel obdrží při vstupu do Brazílie. Bez výstupního razítka vznikají obtíže s opětovným vstupem do země. Obdobně je třeba vždy vyplnit a nechat si potvrdit hraniční průvodku a zajistit si vstupní razítko do cestovního pasu při vstupu do Brazílie.


Důležité adresy

Velvyslanectví Brazilské federativní republiky (Ambasáda)
Adresa: Panská 5 , Praha 1 , 110 00 Kontakt: Tel.: 224 321 910, 224 324 965 Fax: 224 312 90 chebrem@mbox.vol.cz
Provozní hodiny úřadu: 09.00 - 17.00 /Po-Pá/Potřebujete vízum?

Víza do této země naše kancelář nevyřizuje, nebo nejsou pro občany ČR potřeba.