Brazílie


Informace

Vlajka : zelené pole znázorňuje zelené pralesy, žlutý kosočtverec diamanty a hvězdná zeměkoule státy federace, nápis Ordem e Progresso = pořádek a pokrok.

Brazílie je federativní prezidentskou republikou. Ústava z roku 1988, osmá v historii země, zavedla dvoukomorový federální parlament, složený z více politických stran. Země tvoří 26 států a federální distrikt hlavního města. Každý stát má své zákony a ústavu a dělí se na municipality (obce), které jsou řízeny zastupitelskými radami.
V čele Brazilské federativní republiky stojí prezident, který je vybaven rozsáhlými pravomocemi v oblasti exekutivy a má limitované legislativní pravomoci (prezidentské dekrety). Je volen v přímých volbách s mandátem na 5 let. Jmenuje vládu, která má 19 ministerstev.
Legislativou je pověřen Národní kongres, který se skládá z poslanecké sněmovny. Ta má 503 poslanců , a dále z federálního senátu, která má 81 členů. Poslanci jsou voleni přímými volbami na období 4 let, funkční období senátorů je 8 let.
Brazílie má 26 samostatných států a jeden federální distrikt, kterým je hlavním město Brasílie. Distrikt podléhá přímo centrální vládě. Všechny federální státy mají vlastní parlamenty, volí si i guvernéra, který je předsedou vlády.
Ústavní systém je založený na odděleném výkonu tří základních ústavních mocí mezi vládou, parlamentem (Národní kongres) a systémem soudní moci, v jejíž čele stojí Nejvyšší federální soud. Trest smrti byl v Brazílii zrušen v roce 1979.

Hlavní politické strany:
Politické strany zastoupené v Národním kongresu BFR - celkem 16 politických subjektů (stran, hnutí) zastoupených v Poslanecké sněmovně (513 poslanců) a 10 v Senátu (81 senátorů).
- Partido do Movimento Democrático Brasileiro-PMDB
- Partido da Frente Liberal-PFL
- Partido da Social Democracia Brasileira-PSDB
- Partido Progressista Reformador-PPR
- Partido dos Trabalhadores-PT
- Partido Progressista-PP
- Partido Democrático Trabalhista-PDT
- Partido Trabalhista Brasileiro-PTB
- Partido Democrático Social-PDS
- Partido Socialista Brasileiro-PSB
- Partido Liberal-PL
- Partido da Reconstrucao Nacional-PRN
- Partido Social Cristao-PSC
- Partido Popular Socialista-PPS
- Partido Comunista do Brasil-PCdB
- Partido Social Democrático-PSD


Přehled brazilských císařů a prezidentů

Císařství

Pedro I. - 1822-1831
Regentská rada - 1831-1840
Pedro II. - 1840-1889

Republika

Deodoro da Fonseca - 1889-1891
Floriano Peixoto - 1891-1894
Prudente de Morais Barros - 1894-1898
Campos Salles - 1898-1902
Rodrigues Alves - 1902-1906
Moreira Pena - 1906-1909
Nilo Pecanha - 1909-1910
Rodrigues Fonseca - 1910-1914
Pereira Gomes - 1914-1918
Rodrigues Alves - zemřel po převzetí moci – 1918
M. da Costa Ribeiro - 1918-1919
Epitácio Pessoa - 1919-1922
A. da Silva Bernandes - 1922-1926
Washington Luiz Pereira de Sousa - 1926-1930
Julio Prestes de Alberqueque - 1930-nepřevzal úřad v důsledku revoluce
v roce 1930
Tasso Fragoso - předseda vojenské junty – 1930
Getúlio Vargas - 1930-1945
José Linhares - 1945-1946
Gaspar Dutra - 1946-1951
Getúlio Vargas - 1951-1954
Joăo Café Filho - 1954-1955
Carlos Luz - předseda Poslanecké sněmovny, pověřený
vedením státu – 1955
Nereu Famos - 1955-1956
Juscelino Kubitschek - 1956-1961
Jânio Quadros - 1961
Joăo Goulart - 1961-1964
Ranieri Mazzilli - místopředseda Senátu, pověřený vedením
státu – 1964
H. Castelo Branco - 1964-1967
Arthur da Costa e Silva - 1967-1972
Garrastazú Medici - 1972-1974
Ernesto Geisel - 1974-1979
Joăo Baptista Figueiredo - 1979-1985
Tancredo Neves - 1985 – zemřel den před převzetím úřadu
José Sarney - 1985-1989
Fernando Collor de Mello - 1989-1992
Itamar Franco - 1992-1994
Fernando Henrique Cardoso - od 1.1. 1995, podruhé zvolen k 1.1.1999

Politika v historických souvislostech
V letech 1580-1640 vládl Portugalsku v personální uniii se Španělskem španělský král, a tak byla i Brazílie zatažena do třicetileté války (1618-1648). Nizozemsko získalo v tu dobu velkou část severovýchodu. Po vpádu napoleonských vojsk do Portugalska roku 1807 uprchl dvůr do Brazílie.
Roku 1815 získala země statut království. Po Napoleonově pádu se král Jan VI. vrátil do Lisabonu a jmenoval brazilským regentem svého syna Pedra. Pedro se odtrhl od své vlasti a roku 1822 prohlásil Brazílii nezávislým císařstvím.
Roku 1889 padlo po povstání posádky v Rio de Janeiru a byla vyhlášena republika. V letech 1930-1954 byl u moci Getúlio Vargas, který nastolil nejprve autoritativní režim a zahájil politiku industrializace a potom se znovu chopil moci jako zvolený prezident.
Roku 1964 provedla armáda puč a vládla po Vargasově dobrovolném odstoupení až do roku 1985.
Roku 1989 byl prezidentem zvolen Ferninando Collor de Mello, který vyhlásil novou ústavu, která přetvořila Brazílii v liberální právní stát. Pod tlakem silné armády a bohatých horních vrstev se však muselo učinit mnoho kompromisů, takže nadále přetrvávají velké protiklady mezi chudáky a boháči. Osmdesát procent půdy, kterou lze obdělávat, vlastní 10% majitelů pozemků. K nejchudším oblastem patří severovýchodní část země, která silně kontrastuje s brazilskými metropolemi a jejich nákupními centry.