Brazílie


Informace

chov skotu chov skotuBrazílie je největším a nejvýznamnějším státem celého kontinentu (zároveň jediným, kde se mluví portugalsky). Má ohromné přírodní bohatství, ale nedostatek finančních zdrojů limituje jejich účinnější využití. Většina investic přichází ze zahraničí. Bohužel Brazílie si drží světové prvenství v zadluženosti, také má velmi vysokou inflaci. Je to země s největšími sociálními rozdíly.
V Brazílii došlo k rozsáhlému ničení lesů. Původní pralesy trpěly intenzivním sběrem surového kaučuku. Největší škody způsobuje mýcení a vypalování lesů za účelem získávání nové orné půdy. Skoro 2/3 země jsou zalesněny. Na severu Amazonie se dřevo používá vesměs jako palivo. Na vývoz jdou vzácné druhy dřevin, celulóza a papír se vyrábí především z eukalyptů a pinií na jihu země.
Důležitou součástí vývozu jsou nerostné suroviny, kterých má Brazílie obrovské zásoby. Zaujímá 1. místo na světě v těžbě železné rudy, světově významná je těžba bauxitu, manganu, cínu, zlata, uranu a diamantů. Je to právě těžba, která nese vinu na zničení obrovské plochy lesů. Technologicky stará těžba zamořuje rtutí i vodní zdroje. Odpady a znečištění při těžbě narušují i území posledních indiánských kmenů. Více než 90% elektrické energie produkují vodní elektrárny, nejznámější a největší je elektrárna Itaipú poblíž vodopádů Iguacú. V současnosti nabývá vrchu výroba dopravních prostředků (montáž automobilů), umělých hnojiv, stavebních hmot, zbraní i elektroniky.
Roste výkonnost služeb, které se rozvíjejí zejména v souvislosti s cestovním ruchem, stále ještě příliš soustředěným do nejatraktivnější oblasti Rio de Janeiro.