Brazílie


Informace

Bohatství brazilské fauny a flóry je obrovské, některé druhy se vyskytují jenom v Brazílii (motýli, ptáci). Nejznámější brazilskou přírodní rezervací je Pantanal, který zabírá plochu shodnou jako polovina území Francie, cca 230 000 km2. Největším světovým pralesem je Amazonie, zabírá cca 42 % brazilského území.
Brazílie je největší zemí na světě. Rozčleňuje se na tři základní krajinné útvary. Amazonskou nížinu, Guyanskou a Brazilskou vysočinu. Horká a vlhká Amazonie, suchem sužovaný severovýchod a klimaticky příznivý jih jsou stručné charakteristiky přírodních podmínek, které výrazně ovlivnily rozmístění obyvatel a hospodářský rozvoj oblastí této rozlehlé země. V průběhu třetihor při vrásnění v Andách zaplnila Amazonka velké jezero, a později se prodrala až k Atlantskému oceánu. Amazonka je největší řeka na světě, na dolním toku je až 25 km široká a více než 60 m hluboká. Má více než 1000 přítoků. Její povodí zahrnuje celé dvě pětiny Jižní Ameriky.
V Guayanské vysočině se nachází nejvyšší hora Brazílie, Pico da Neblina, která dosahuje nadmořské výšky 3 014 m.
Brazilská vysočina se také nazývá Planalto, je tvořena krystalickým základem. Jejím centrem je náhorní plošina Goiás s hlavním městem Brasília. Na jihovýchodě má ráz divokého pohoří.

Brazílie je největší zemí na světě. Rozčleňuje se na tři základní krajinné útvary. Amazonskou nížinu, Guyanskou a Brazilskou vysočinu. Horká a vlhká Amazonie, suchem sužovaný severovýchod a klimaticky příznivý jih jsou stručné charakteristiky přírodních podmínek, které výrazně ovlivnily rozmístění obyvatel a hospodářský rozvoj oblastí této rozlehlé země. V průběhu třetihor při vrásnění v Andách zaplnila Amazonka velké jezero, a později se prodrala až k Atlantskému oceánu. Amazonka je největší řeka na světě, na dolním toku je až 25 km široká a více než 60 m hluboká. Má více než 1000 přítoků. Její povodí zahrnuje celé dvě pětiny Jižní Ameriky.
V Guayanské vysočině se nachází nejvyšší hora Brazílie, Pico da Neblina, která dosahuje nadmořské výšky 3 014 m.
Brazilská vysočina se také nazývá Planalto, je tvořena krystalickým základem. Jejím centrem je náhorní plošina Goiás s hlavním městem Brasília. Na jihovýchodě má ráz divokého pohoří.