Srí Lanka


Informace

tiší rybáři tichí rybářistádo slonů stádo slonůSrí Lanka má pestrobarevnou přírodu s velkolepou faunou a flórou. Národní parky na tomto území začaly vytvářet Britové a dnes je tu poměrně dobrá a hustá síť těchto parků – kolem 100 chráněných oblastí.

Pravidla chování jsou v národních parcích velmi přísná a musí se striktně dodržovat. Musíte být doprovázení profesionálním znalcem parku. Ve většině parcích budete potřebovat k přepravě automobil, pouze v Horton Plains to není nutnost.

Některé přírodní chráněné rezervace nejsou přístupné návštěvníkům a to proto, aby přirozený běh života nebyl ničím rušen. Naopak některé oblasti přírodních rezervací jsou obydleny jako každá jiná oblast.