Fidži


Informace

Na Fidži si můžete bezcelně přivézt:
- 2 litry lihovin nebo 4 litry vína nebo 4 litry piva; kombinace jednotlivých druhů nesmí přesahovat celkové stanovené maximální množství;
- tabákové produkty – 500 cigaret nebo 500 gramů jiných tabákových výrobků;
- další zboží (kromě alkoholu a tabáku) nepřesahující hodnotu 400 $F (fidžijských dolarů);
- osobní předměty, které neslouží jako dárky nebo k prodeji.

Zákaz dovozu platí pro produkty rostlinného a živočišného původu, maso, mléko a mléčné výrobky atd. bez platného povolení Ministerstva zemědělství, rybolovu a lesů. Domácí zvířata mohou být dovezena, ale musí se podrobit minimálně týdenní karanténě podle země původu.

Pro vývoz korálů, želvích krunýřů, obřích mušlí a velrybích zubů je zapotřebí mít také povolení Ministerstva zemědělství, rybolovu a lesů, v opačném případě se vystavujete velkým problémům.
Nesmějí se vyvážet také úlomky vzácné historické keramiky lidu Lapitha a ulity čeledi Trochus.