Fidži


Informace

Na hlavním ostrově Viti Levu

Písečné duny Sigatoka
Fidži Písečné duny Sigatoka jsou historickou památkou číslo jedna na Fidži. Tyto duny vznikly činností větru na pobřeží u delty řeky Sigatoka. Pás dun se táhne asi 5 km podél pobřeží a dosahují výšky kolem 20 metrů. Mají zvláštní šedohnědou barvu, protože jsou vytvořeny z naplaveného sedimentu přineseného řekou do moře a vlnami opět vyplaveného na pobřeží před miliony let.

Jejich význam spočívá v tom, že se staly němými svědky dávné historie Fidži. Nacházejí se v nich předměty, které z této oblasti velké 650 hektarů tvoří archeologický ráj. Tato oblast byla jako první v roce 1988 zahrnuta do fidžijského kulturního dědictví. Archeologové zde objevili lidské kosterní pozůstatky a úlomky keramiky kultury Lapitha, která hrála hlavní úlohu v nejstarších dějinách Fidži. Tyto předměty se staly exponáty ve Fiji Muteu v hlavním městě. Výzkumy pokračují a stále se zde nacházejí další předměty, především úlomky keramiky.
Pozor! Je přísně zakázáno je vyvážet!!


Pevnost Tavuni Hill
Patří k nejzajímavějším památkám na Fidži. Byla postavena v roce 1788 nepřátelským kmenem z Tonga, odkud byly na Fidži pořádány nájezdy. V čele kmene stál náčelník Maile Latemai, který zde nechal vybudovat obranné opevnění kolem vesnice, aby mohl odrážet útoky místních kmenů. Ty se nakonec s přítomností vetřelců smířili a dali jim možnost uzavírat sňatky s fidžijskými ženami i právo používat zdejší půdu.
Opevněná vesnice se nachází na nádherném místě na kopci nad údolím řeky Sigatoka. Je odtud skutečně působivý výhled do údolí. Do dnešních dnů se zde zachovalo opevnění, zbytky terasových barikád, obřadní místo a popravčí kámen.
Také příroda je tu nevšední, roste tu řada zvláště krásných starých stromů.


Momi Bay
Nachází se na hlavním ostrově Viti Levu 20 km od Nadi směrem k hlavnímu městu Suva. Krajina je tady zvýrazněna nádherným pobřežím, nacházejí se tu plantáže cukrové třtiny a ananasovníku.
Ovšem turisté sem jezdí hlavně kvůli pozůstatku z doby 2. světové války, kterým je opuštěná dělostřelecká baterie (Momi Gun) vybudovaná v roce 1941 proti případnému útoku Japonců. Uprostřed třtinových polí najdete děla hlídající pobřeží, které je odtud dobře vidět. Výstava fotografií připomíná dobu vzniku této vojenské historické památky.


Viseisei Village (Vesnice Viseisei)
Tato vesnice, která se nachází 11 km od Lautoky, bývá považována za místo, kde se zrodil národ Fidži. Právě sem připlul podle starých bájí muž Degei ze Staré vlasti na kanoi Kaunitoni zasvěcené dobrým bohům a založil zde první fidžijskou vesnici Viseisei.


Katolická mise v Naiserelagi
Leží na pobřeží nádherného zálivu Viti Levu Bay v nejsevernějším výběžku ostrova. Nachází se zde zajímavá historická památka – katolická mise z roku 1917.

Mise leží na krásném místě a velmi působivá je její výzdoba počínaje černým Ježíšem Kristem a konče biblickými scénami zasazenými do fidžijského prostředí. Můžete zde tak vidět Fidžijce, jak přinášejí Kristovi květy, přivádějí dobytek a vzdávají se svých tradičních tabua (posvátné předměty z vorvaních zubů). Rozhodně velmi neobvyklý je pro nás pohled na ukřižovaného Ježíše oblečeného v tradičním fidžijském oděvu sulu. Objekt zcela jistě stojí za návštěvu.


Coral Coast Scenic Railway
Další historickou zajímavostí je Coral Coast Scenic Railway – jediná železnice na Fidži sloužící k přepravě osob. Začíná u vchodu do resortu Shangri-Lá’s Fijian Resort na ostrově Yanuca u pobřeží Viti Levu a vede až na Natadola Beach. Jezdí tu stará dieselová lokomotiva se soupravou, která dříve vozila cukrovou třtinu do továrny ve městě Lautoka.

Trasu, která měří 14 km a vede po pobřeží třtinovými plantážemi a lesy, si skutečně užijete, protože vláček ji zdolává tam a zpátky skoro 3 hodiny. Většinou je z toho nakonec celodenní výlet s obědem v Natadola, který je zahrnut v ceně jízdenky (cca 60 F$). Zpáteční jízdenka se však dá pořídit i za cca 45 F$.