Řecko


Informace

Vízum: NE

Občan ČR může od 1.5.2004 vstupovat a pobývat na území členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, vydávané od roku 2000, pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).

Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

Osobám, kterým byl udělen zákaz vstupu na území Řecka na základě administrativního vyhoštění z důvodu nezákonného vstupu, pobytu a práci, byl tento zákaz zrušen. Občané zanesení do národní databáze nežádoucích osob na základě soudního rozhodnutí v řecké národní databázi nadále zůstávají.

Velvyslanectví Řecké republiky
Na Ořechovce 19, Praha 6 - Střešovice
162 00
tel: 222 250 943, 222 250 955
fax: 222 253 686
e-mail: greekemb@czn.cz
Provozní hodiny úřadu 08.30 - 15.30

Oddělení turistiky
Tourist Section
Pod Ořechovkou 19, Praha 6
160 00
tel: 224 311 683
fax: 233 343 836
Provozní hodiny úřadu 08.30 - 15.00

Konzulární oddělení
Consular Section
Na Ořechovce 19, Praha 6 - Střešovice
162 00
tel: 222 250 943, 222 250 955
fax: 222 253 686
e-mail: greekemb@czn.cz
Provozní hodiny úřadu 09.00 - 13.00


Potřebujete vízum?

Víza do této země naše kancelář nevyřizuje, nebo nejsou pro občany ČR potřeba.