Guadeloupe


Informace

Guadeloupe je francouzským zámořským departmentem a jeho hlavou je francouzský prezident. Ten je tu zastupován prefektem. Ostrov je ve francouzském parlamentu reprezentován čtyřmi volenými zástupci a dvěma senátory. V současné době je guadeloupským prefektem Jean-Francois Carenco. Jeho úkolem je dohlížet na dodržování zákonů na ostrově. Byl jmenován ministrem vnitra a má dva generální sekretáře.
Legislativní moc na ostrově je rozdělena mezi dvě tělesa – Conseil Général a Conseil Régional. V každém je 40 volených zástupců lidu. Zároveň je ostrov rozdělen do 3 obvodů a 34 komunit, z nichž každá má má opět svého voleného zástupce. Volební právo platí na ostrově od 18 let.
Na Guadeloupu platí francouzský legislativní systém a jako symbol státu je používaná francouzská vlajka. Hlavním městem je Basse Terre.